2. konference ARTL - 13.11.2014

Vážená paní, vážený pane,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na workshop Asociace regionálních a lokálních televizí, nad kterým převzal záštitu generální ředitel CzechTourism, ing. Rostislav Vondruška.

Posláním asociace je především zastupovat zájmy desítek menších televizí, které v různých částech republiky zajišťují elementární mediální komunikaci obcí, měst a regionů, poskytují významný prostor podpoře a propagaci lokálních turistických cílů, a také neziskovému sektoru.

Cílem letošního workshopu, který se koná jako součást tradiční podzimní akce KTK Kopřivnice, je pokračovat v diskusi o fungování a podmínkách provozování malých televizí v České republice. Chceme znovu hovořit o možnosti vzniku nezávislé regionální zpravodajské sítě, seznámíme Vás s její aktuální distribuční platformou, a také perspektivou dalšího rozvoje. Nabízíme vlastní přístup ke zprávám z regionů, nezávislý na centrální

zpravodajské poptávce a dramaturgii.

Vážená paní, vážený pane, Váš zájem o problematiku fungování lokálních a regionálních televizí nám významně pomůže při budování našípozice v mediálním prostředí ČR.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 13. 11. 2014 od 9.00 hod. v Konferenčním sále

Hotelu Tatra v Kopřivnici. (Hotel TATRA, Záhumenní 1161, 742 21, Kopřivnice).

 

Těším se na setkání!

Jan Dudek

předseda ARLT

jednatel J.D.Production, s.r.o., provozovatel Regionální televize TVS

 

Svou účast potvrďte, prosím, přímo na tomto odkazu: http://www.ktkstudio.cz/seminar

 

PROGRAM WORKSHOPU:

8:30 – 9:15

Registrace účastníků

Ranní káva

9:15 – 10:15

Smysl a funkce regionálního zpravodajství v konkurenci programové nabídky velkých nebo zavedených TV stanic

Jan Dudek, předseda ARLT
Alois Valtr, předseda AKT

 

10:15 – 10:40

Přestávka

 

 

 

10:40 – 11:30

Financování regionálních TV – aktuální stav a perspektivy, komerční potenciál pro zadavatele národních kampaní

Jan Dudek, předseda ARLT
Ondřej Novák, ředitel Czech Regio TV

11:30 – 12:30

Oběd

 

12:30 – 14:00

Internetové vysílání, archiv pořadů na internetu, značení programu, dodržování licenčních podmínek, vyváženost vysílání z politického hlediska, stížnosti diváků na RRTV

Mgr. Vilma Hušková, MBA, vedoucí oddělení televize Analyt. odboru – RRTV
Mgr. Jiří Hadaš, MBA, vedoucí oddělení nelineárních služeb Analyt. odboru – RRTV

 

14:00 – 14:20

Přestávka

Odpolední káva

14:20 – 16:00

Výpočet reklamního času, zakázaná reklama, sponzorská sdělení, product placement, politická a náboženská sdělení, hlasitost reklamy a znělek

Mgr. Vilma Hušková, MBA, vedoucí oddělení televize Analyt. odboru – RRTV
Mgr. Jiří Hadaš, MBA, vedoucí oddělení nelineárních služeb Analyt. odboru – RRTV

 

16:00 – 16:20

Přestávka

 

16:20 – 18:00

 

Ovlivňování vysílání ze strany politiků, hranice mezi zpravodajstvím a politickou propagací, vyvážené poskytování informování, komunální politika v regionálním vysílání

Mgr. Marek Wollner, šéfredaktor reportážní publicistiky ČT, dramaturg pořadu Reportéři ČT

 

Na závěr posledního bloku je připravena ochutnávka vína z Jižní Moravy. Následně bude pokračovat občerstvení formou rautu a volná diskuze. Oficiální závěr semináře není stanoven. Pro účastníky semináře můžeme zajistit ubytování přímo v hotelu za zvýhodněnou cenu 550 Kč včetně snídaně.