3. konference ARLT - 1.12.2015

Pod záštitou
předsedy SMO ČR, Mgr. Františka Lukla, MPA

a s podporou
senátora Iva Valenty

Uherské Hradiště 24. 10. 2015

Vážená paní, vážený pane,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na III. konferenci Asociace regionálních a lokálních televizí. Poslání asociace se nemění a jde stále především o zastupování zájmů desítek menších televizí, které v různých částech republiky zajišťují elementární mediální komunikaci obcí, měst a regionů, poskytují významný prostor podpoře a propagaci lokálních turistických cílů, a také neziskovému sektoru.
Cílem letošní konference, je opět pokračovat v diskusi o fungování a podmínkách provozování malých televizí v České republice. Chceme znovu hovořit o vzniku nezávislé regionální zpravodajské sítě a seznámit Vás s novinkami při řešení její distribuční platformy. Mimo této diskuse jsme do programu nově zařadili tři odborné prezentace, které budou jistě přínosné nejen pro regionální TV studia.
Své prezentace přednesou společnosti Digital Broadcasting (provozovatel multiplexu 4, 7), České radiokomunikace (provozovatel multiplexu 1, 2, 3 a 8) a společnost Cross Tech.

Vážená paní, vážený pane, Váš zájem o problematiku fungování lokálních a regionálních televizí nám významně pomůže při budování naší pozice v mediálním prostředí ČR.

Konference se uskuteční v úterý 1. 12. 2015 od 13.00 hod. v Kongresovém centru Praha.

Těším se na setkání!
Jan Dudek
předseda ARLT
jednatel J.D.Production, s.r.o., provozovatel Regionální televize TVS

Svou účast potvrďte, prosím, na email: arlt.tv@email.cz nebo jan@tvslovacko.cz


PROGRAM III. KONFERENCE ARLT, úterý 1. 12. 2015

12.45 – 13.15 Příchod účastníků a prezence   
13.15 – 13.30 Stav regionálních TV v roce 2015  Jan Dudek, ARLT 
13.30 – 13.45 SMO ČR, partner regionálních TV  Mgr. František Lukl, MPA
předseda SMO ČR 
13.45 – 14.00 Regionální TV a rozvoj regionů  Ivo Valenta, senátor 
     
14.00 – 14.30 Coffee break  
     
14.30 – 15.00 ARLT a Regionální televize CZ, další kroky ke zpravodajské síti  ing. Eva Stejskalová 
15.00 – 15.30 Vystoupení hostů konference   
15.30 – 16.00 Prezentace partnerů konference  Digital Broadcasting
České radiokomunikace
CrossTech 
16.00 – 16.30  Diskuse a závěr oficiální části   
     
16.30 – 17.30  Malá ochutnávka moravských vín  ARLT + TVS 

 

Partneři konference ARLT