Pracovníci úřadu RRTV radili provozovatelům TV vysílání

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. společně s Asociací regionálních a lokálních televizí (ARLT) uspořádala 13. listopadu 2014 v Kopřivnici seminář „Televizní vysílání v legislativní praxi a regionální TV stanice jako součást českého mediálního prostředí“.  Semináře se zúčastnilo více než 70 účastníku z celé České republiky, kteří se zabývají zejména výrobou regionálního nebo lokálního zpravodajství.

V dopoledním bloku vystoupil předseda asociace Jan Dudek společně s hosty A. Valtrem (předsedou  AKT), P. Smolkou (člen představenstva SMO ČR), O. Novákem (Czech Regio TV) a Z. Slámou (Tip TV). Ve svých vystoupeních přiblížili práci ARLT, smysl a funkci regionálního zpravodajství v konkurenci velkých televizí a možnosti jejich financování.

Odpolední část byla věnována provozování televizního vysílání z pohledu legislativy. Téměř 4 hodiny probíhala panelová diskuze s pracovníky úřadu RRTV - Vilmou Huškovou a Jiřím Hadašem, kteří seznámili účastníky semináře s nejčastějšími chybami, kterých se provozovatelé vysílání při své práci dopouštějí, zodpověděli desítky konkrétních dotazů a na vybraných videoukázkách ukázali některá pochybení provozovatelů. Pozornost byla věnována také problematice vysílání prostřednictvím internetu, které nabývá v současnosti na vzestupu a není zcela podchyceno současnou legislativou.

Závěr semináře patřil Marku Wollnerovi, šéfredaktoru reportážní publicistiky ČT. Diskuze, která trvala přes hodinu a půl se zaměřila na problematiku nezávislosti lokálních a regionálních televizí, zejména pokud hlavním zdrojem financování jsou obecní či krajské úřady.

Ochutnávka Svatomartinských vín zahájila večerní program, který umožnil osobní setkání a diskuzi účastníků do pozdních hodin.

Jan Bittner, Kopřivnice 15. 11. 2014