Regionální televize už mají své mediální zastoupení - Czech Regio TV.

Už druhým rokem zastupuje Czech Regio TV silné multiregionální stanice, které vysílají terestricky v Multiplexu 3, Multiplexu 4 a v regionálních multiplexech. Jedná se o stanice, které jsou dostupné v sítích kabelových operátorů, satelitním vysílání, IPTV atd. Jde o zavedené tv s úspěšnou historií na trhu. Mají vlastní realizační a zpravodajské týmy, vlastní program, produkci pořadů a 24 hodinové vysílání. Dnes je zastupuje právě Czech Regio TV a stává se tak prostředníkem, jak regionálním tv výrazně pomoci získat příjmy z národní reklamy.

„Disponujeme exkluzivními daty o sledovanosti zastupovaných televizí a o jejich divácích. Dokážeme proto nejen dokumentovat výkon sítě, ale také doporučit ideální formu inzerce. Naší celoplošnou síť dále rozvíjíme a posilujeme,“ míní Ondřej Novák jednatel Czech Regio TV. Na zastupovaných stanicích přitom zprostředkovává nejen spotovou reklamu, ale také širokou škálu dalších inzertních aktivit: pořady na míru, sponzoring, teleshopping, propojení s eventy v regionech atd.

„Některé televize jsou díky silnějšímu lokálnímu prodeji velmi úspěšné, jiné kvůli akcentaci jiných priorit méně, každá z televizí sleduje jinou investiční politiku. Pro všechny je ale národní reklama krokem výš, může jim přinést nové peníze a umožnit další rozvoj,“ zdůraznil Novák s tím, že stále panují určité předsudky vůči jejich kvalitě. Typická je otázka: „A to se na ty televize někdo dívá?“ Musíme tedy podnikat masivní osvětu a informovat znova a znova o všech aspektech regionálních televizí, jejich historii, výkonnosti,“ dodal Novák.

Mediální zastupitelství Czech Regio TV vzniklo v dubnu 2013 s hlavním záměrem etablovat na mediálním trhu nový produkt – síť multiregionálních terestrických TV stanic.

Veronika Hollerová, Kyjov 9. 12. 2014

http://www.czechregiotv.cz/