SMOČR – jsme za větší prostor regionálních TV

Nemají obavu prezentovat lidskou slušnost, solidaritu, důstojnost. Odráží témata, kterých je stále méně a žijí v regionech. Jsou tak podstatně blíže událostem, které na obrazovku nepochybně patří – regionální TV.

V rámci vysílání lokálních zpráv významný prostor dostává podpora domácího cestovního ruchu, spolková činnost i místní a regionální samosprávy – regionální zpravodajství se tak stále více dostává do popředí. Je významnou platformou, prostřednictvím které komunikují lidé napříč generacemi i Českou republikou

„My přinášíme i dobré zprávy, kupodivu. Pozitivní informace, o které není nouze. Nemají tržní hodnotu, ale vypovídají, jak se v republice žije. Tímto neoddiskutovatelně plníme významnou veřejnou službu,“ míní Jan Dudek, předseda Asociace regionálních a lokálních televizí (ARLT), jednatel J. D. Production, s.r.o., provozovatel Regionální televize TVS, která dnes patří mezi čtyři největší a působí na území zlínského a jihomoravského kraje s přesahem na Olomoucko. Stojí za organizací druhého ročníku konference, jejímž ílem bylo navázat na diskusi o fungování a podmínkách provozování malých televizí v České republice.

„Chceme znovu hovořit o možnosti vzniku nezávislé regionální zpravodajské sítě, seznámit veřejnost s její aktuální distribuční platformou, a také perspektivou dalšího rozvoje. Nabízíme vlastní přístup ke zprávám z regionů, nezávislý na centrální zpravodajské poptávce a dramaturgii,“ upřesnil Dudek

O nezastupitelné úloze regionálních televizních štábů se zmínil také jeden z členů předsednictva Svazu měst a obcí České republiky (SMOČR) Pavel Smolka. Má totiž osobní zkušenosti s televizními štáby jako starosta města

Celoplošné tv jsou komplikované, dostat solidní informaci do celoplošné televize je problém. V regionální televizi jsou informace z nejbližšího okolí, i samotné redaktory informace více zajímá. Regionální události jsou mnohem poutavější a týkají se konkrétně dané lokality. Jako SMOČR máme zájem, aby měly regionální tv lepší místo na slunci,“ vyjádřil se na konferenci Smolka s tím, že jednou z možností je právě výrazná podpora stran SMOČR.

„Podstatné je, aby lidé dostávali informace ze svého okolí. Nepotřebují ohromovat a šokovat, chtějí zprostředkovat objektivní regionální informace,“ zdůraznil Smolka

Alois Valtr, prezident Asociace krajských televizí (AKTV) přitom jako jeden z hostů konference zase hovořil o důležitém poslání další asociace, kterou zastupuje a hraje této oblasti důležitou roli.

„Vznikli jsme z důvodu pomáhat členům vůči legislativě, OSE, RRTV a provozovatelům tv sítí. K dnešními dni se dá říct, že členové se snaží vysílat v jednom MUXu. Čím víc se toto sjednotí, pak má asociace větší sílu. Jednáme s OSA ohledně poplatků, snažíme se vyjednat pro všechny členy optimální podmínky tak, aby to bylo únosné,“ přiblížil Valtr

Zdeněk Sláma, technolog, provozovatel jedné z regionálních tv zase zmínil zákony a regulaci vysílání

„Často řešíme složitá nařízení. Bylo by dobré udělat krok dopředu v rámci asociace. Pojďme založit technickou pracovní skupinu při ARLT, která by technické požadavky, které přichází v rámci zákonného rámce, zpracovala tak, aby mohli členové i nečlenové využít všech poznatků. Je důležité, aby byly relevantní vůči zákonům. Dohodneme si podmínky a výstupy bychom dávali na web, aby byly dostupné,“ navrhl Sláma

Nad workshopem Asociace regionálních a lokálních televizí, který se letos konal v Kopřivnici, převzal záštitu generální ředitel CzechTourism Rostislav Vondruška.

Asociace regionálních a lokálních televizí (ARLT)

Jejím posláním je především zastupovat zájmy desítek menších televizí, které v různých částech republiky zajišťují elementární mediální komunikaci obcí, měst a regionů, poskytují významný prostor podpoře a propagaci lokálních turistických cílů, současně se také ve velké míře věnují neziskovému sektoru.

Veronika Hollerová, ARLT, tiskový servis, 28. 11. 2014