Televizní vysílání v regionech sílí – vzniká regionální zpravodajská síť

S laskavou podporu ČCCR CZECHTOURISM uspořádala Asociace regionálních a lokálních televizí (dále jen ARLT) svou II. odbornou konferenci. Před rokem, kdy se uskutečnila I. konference ARLT, tedy jedné ze dvou asociací, které sdružují regionální a lokální televize v ČR se v pražském TOP hotelu 19. listopadu 20136 sešlo zhruba 20 zástupců televizí, hosté z Rady, MMR a MK ČR, zástupci samospráv a samozřejmě i kolegové z jiných medií, kteří se regionální TV tématikou zabývají.

Hlavním tématem našeho setkání byla prezentace regionálního obsahu. Hned na druhém místě jsme diskutovali problematiku financování „malých televizí“, udělali jsme si také exkurzi do světa techniky a technologie a naznačili jsme, že existuje jakýsi větší společný cíl, kterým je vytvoření regionální zpravodajské sítě jako konkurenčního produktu veřejnoprávnímu i soukromému celoplošnému zpravodajství. Trošku jsme tímto úmyslem rozbouřili hladinu ve sklenici vody, ta se ale uklidnila v průběhu dnů a týdnů. Žádná regionální síť se nikde na obzoru nečrtala.

Náš společný cíl trvá a za jeden jediný rok, který nás dělí od loňského setkání, se staly některé důležité události.

Velmi významně se zvýšil podíl pokrytí ČR digitálním terestrickým signálem provozovateli regionálního vysílání. K dnešnímu dni jde o území cca 9 krajů s významnými přesahy za jejich hranice. Na tomto pokrytí se podílí jednak programy v Multiplexu 3 a nově také programy v Multiplexu 4. Prostředky, které je nutné vynakládat na tento typ distribuce signálu, nejsou určitě malé. Pokud ovšem mluvíme o ¾ pokrytí ČR, pak je to jasný signál, že provozovatelé pomalu získávají na síle a tento základní předpoklad dalšího rozvoje televizního vysílání v regionech jsou schopni finančně zajistit. Když k tomuto základnímu technickému řešení připočítáme přítomnost regionálního obsahu v nabídce desítek kabelových operátorů po celé zemi a satelitní platformu programu Regionalnitelevize.cz, tak se technickou dostupností můžeme společně měřit s celoplošnými programy.

Zůstává nám už jen taková malá povinnost – najít způsob jak účinně a s co nejmenším množstvím vzájemných konfliktů kooperovat a budovat už jednou zmíněnou regionální zpravodajskou síť.

Na programu letošní konference se podílely jednak ARLT, ale i AKT. V mnohých regionech republiky se členové jedné a druhé asociace setkávají jako konkurenční média. Bojují o podíl na stejném komerčním trhu, snaží se získat výrobní zakázky od stejných potenciálních zadavatelů. Tak to je a našim úkolem není „udělat pořádek“ v tomto běžném podnikatelském životě. V každé profesní asociaci křížem krážem všech oborů jsou členové, kteří si nepřekážejí a samozřejmě jsou tam i členové, kteří se konkurenčně potkávají téměř denně.

Dnes je našim cílem především nabrat sílu. Ta by nám umožnila lépe a sebevědoměji komunikovat s orgány státní správy, s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, která by nám například společně (oběma asociacím) mohla přiznat statut samo regulátora v komunikaci s ochrannými svazy všeho druhu nebo se zmiňovanou konkurencí velkých televizí.

Členství v jedné nebo druhé asociaci neznamená pro nikoho konkurenční výhodu pro získání zakázky nebo lepší přístup ke komerční kampani. Je to příležitost řešit mnoho zákonných povinností snadněji a levněji společně než dráž a složitěji každý sám za sebe.

 

Jan Dudek, ARLT, předseda Kopřivnice 14. 11. 2014

Více na www.arlt.tv.cz