Třetí odborná konference Asociace Regionálních a Lokálních Televizí

Třetí odborná konference Asociace Regionálních a Lokálních Televizí se uskutečnila v úterý 1. prosince v Kongresovém centru v Praze. Na jejím programu bylo vedle tradičního hodnocení situace, v jakém stavu se regionální a místní televizní vysílání nachází, také pokračování v dialogu mezi Asociací, která zastupuje desítky malých studií v České republice a Svazem měst a obcí České republiky. Toho považuje Asociace za svého přirozeného partnera ve snaze vyjednat důstojnější podmínky pro ekonomické fungování svých členů.

Z příspěvku Františka Lukla, předsedy SMO ČR, vyplynulo, že i svaz vnímá tento dialog jako zcela přirozený a partnerství s ARLT není jen v pozici zdvořilostní. Společnou snahou svazu a asociace je vyvolání jednání s MMR a představení pilotního projektu na realizaci pravidelného zpravodajského pořadu. Ten by se měl stát výkladní skříní, toho nejlepšího, co v regionech vzniká. Za logické a velmi kvalitní technické prostředí k vysílání tohoto pořadu považuje asociace program Regionální televize cz, který může poskytnout jednak tzv. krajský multiplex 8 Českých radiokomunikací a doplňkovou distribuci na satelitu a v kabelových rozvodech. Součtem těchto cest lze dosáhnout téměř na 100 % obyvatel České republiky.

Výročního jednání Asociace se zúčastnil také senátor Ivo Valenta. K jeho oblíbeným tématům patří především sport. Jemu a funkci regionálních medií při jeho podpoře věnoval také svůj příspěvek. Regionální media přirozeně mapují a reflektují celkové dění ve sportu, ale hlavní akcent vidí senátor v jejich podpoře především malých sportů a malých, začínajících sportovců. Pro ty a pro jejich nejbližší, by mohla pozitivní publicita sehrát významnou motivační roli při jejich dalším sportovním růstu.

Účast na konferenci přijali také hosté z Rady pro RaTV, ČTÚ a zástupci několika ministerstev. Závěr jednání patřil prezentacím partnerů konference, a to společnostem Digital Broadcasting, CrossTech a České radiokomunikace.

V Praze 2. 12. 2015

Úvodní referát konference ARLT

Prezentace Digital Broadcasting

Prezentace CrossTech

Prezentace České radiokomunikace

Prezentace Regionální televize